مطالب برتر | همه خبرها
اطلاعات بازار

عرضه ها

معاملات مشتقه

معاملات فیزیکی

بازارهای معاملاتی

در این بازار دادوستد انواع کالاهای پذیرش شده در قالب معاملات نقد، نسیه...

در این بازار معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی سکه طلا طرح...

در این بازار داد و ستد اموال غیر منقول و کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش...

در آینده نزدیک معاملات انواع کالاها با قراردادهایی چون سلف استاندارد، اختیار...